Interim Management? Interim Manager?

ingevoerd op 5-8-2009

In een vierdelige reeks willen wij u laten kennismaken met Interim Management als instrument voor bedrijven om de ontbrekende expertise in huis te halen. De interim manager is een ervaren deskundige die pefect ’matcht’ met de tijdelijke behoefte die een bedrijf ervaart. Dankzij de subsidies die de Vlaamse Overheid verschaft is Interim Management even goed toegankelijk voor kleine en middelgrote ondernemingen als voor de grote broers. 
 
Uit een recent onderzoek van het studiebureau ASK naar de markt van het interim management in België blijkt dat het tevredenheidspercentage bij bedrijven die interim management inzetten, hoog is. 83% verklaart dat interim management « value for money » biedt. Uit de eerste leaflet blijkt dat de kostprijs van Interim Management ruimschoots wordt terugverdiend.
 
Ondernemingen moeten vaak een beroep doen op expertise of competenties die ze zelf niet in huis hebben. Weinig KMO’s beschikken bijvoorbeeld over een eigen Sales Manager. Daarbij gebruik maken van interim management via een provider waarborgt bovendien:
- Snelheid: eens de vraag precies gekend en de kenmerken van de opdracht omschreven, zal de tussenkomst van de provider er voor zorgen dat er snel een interim manager aan de slag kan.
- Strenge selectie van de geschikte kandidaat: het geheim van een geslaagde interim managementopdracht is het selecteren van de manager die perfect “matcht” met de functie. De interim managementbureaus staan in voor een degelijke selectie uit hun eigen netwerk van ervaren managers, die ze door en door kennen.
- Flexibiliteit: de opdracht van een interim manager is per definitie tijdelijk. U bepaalt dus, samen met de provider en de interim manager, en in functie van uw behoeften, hoe lang deze zal duren.
- Begeleiding door het interim managementbureau: om er zeker van te zijn dat de opdracht slaagt, krijgt de interim manager voortdurend begeleiding vanuit het bureau. Zo nodig kan de provider de vervanging van de interim manager voorstellen, zodat de beschikbare competenties mee evolueren met de opdracht. De opvolging gebeurt continu.

Wat kost een Interim Manager?
Rechtstreekse kosten:
De prijs van interim management is « all-in »:
• het is een vaste prijs die vooraf is overeengekomen voor een vooraf bepaalde duur
• geen wervings – en selectiekosten
• geen sociaal passief (wegens geen ontslag)
• alle voordelen die vaak aan een werknemer worden toegekend zijn in de prijs begrepen (bedrijfswagen, gsm, laptop, enz.)
Onrechtstreekse kosten:
Met interim management draagt de onderneming geen onrechtstreekse kosten,
die wel betaald moeten worden voor een manager in loondienst:
• de klant betaalt enkel de tijd die werkelijk aan het project wordt besteed
• de opleidingskosten zijn in de prijs begrepen
• vakantie, feestdagen, ziekte: dit alles valt niet ten laste van de klant
De prijs voor een interim manager wordt meestal per dag opgegeven, en is in orde van grootte vergelijkbaar met deze van een loontrekkende met een gelijkaardige functie. Het is duidelijk dat een vergelijking tussen de prijs van een interim manager en deze van een loontrekkende met een soortgelijke functie nooit volledig correct kan zijn. Ieder bedrijf heeft immers zijn eigen HR-beleid. Uit een simulatie voor een Interim Sales Managerblijkt dat men rekening moet houden met komen volgende kosten per dag naar voor:

Sales Manager
Basisloon per maand 4.000,00 €
Daarmee overeenstemmend bruto jaarloon (x13,92) 55.680,00 €
+ Sociale lasten werkgever (36%) 20.044,80 €
Loonkost werkgever 79.724,80 €

Kost wagen per jaar (leasing) 13.800,00 €
Hospitalisatieverzekering 1.800,00 €
Extralegaal pensioen, overlijden… 9.953,00 €
Maaltijdcheques (5 € / gepresteerde dag) 1.030,00 €
Forfait kosten eigen aan de werkgever 3.000,00 €
Totaal extralegale voordelen en varia 15.783,00 €

+ Wervings – en selectiekosten 3.500,00 €
(afgeschreven over 3 jaar)

Totale werkgeverskost per jaar (zonder bonus) 112.807,80 €
Aantal gepresteerde dagen per jaar (zonder vakantie, 206,00 €
feestdagen, ziekte, dagen opleiding, enz.)
 
Kost per dag 547,61 €

Om deze functies via interim management in te vullen zouden de dagprijzen die aangerekend worden schommelen tussen +/- 650,00 € en 880,00 € per dag (zonder BTW, zonder rekening te houden met tussenkomsten van de Vlaamse Overheid). Voor die prijs krijgt het bedrijf een zeer hoog gespecializeerde manager, die snel ingewerkt is en de opdracht zeer resultaatgericht aanpakt.

Deze vergelijking toont aan dat het wijd verbreide idee over de hoge kostprijs van interim management niet strookt met de werkelijkheid, althans als (bijna) alle kosten in de berekening worden opgenomen. Een aantal «verborgen» kosten zou er nog aan toegevoegd
kunnen worden, zoals bijvoorbeeld opleidingskosten of kosten verbonden aan het sociaal passief.

De dienstverlening en de begeleiding geboden door het interim managementbureau wettigen de prijs volledig: onze klanten kunnen dit getuigen!

De volgende bijdrage over Interim Management wordt binnen enkele weken gepubliceerd. De tweede bijdrage zal handelen over ’Interim Management in crisistijd’.

(Bron: Federgon Interim Management)
Interim Management: Value for money! Interim Management: Value for money!